ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

ฝันเปียก

ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตที่สำคัญของผู้หญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลานี้ร่างกายจะเริ่มผลิตฮอร์โมนเพศเทสโทสเทอโรน ซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสเปอร์มและน้ำอสุจินต์ได้ เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายในการผสมพันธุ์ในอนาคต

ความรู้เกี่ยวกับฝันเปียก

ฝันเปียกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แม้ว่าจะพบมากกว่าในวัยรุ่นชาย แต่ความเป็นจริงคือฝันเปียกสามารถเกิดขึ้นกับคนแทบทุกวัย เมื่อมีอารมณ์ทางเพศสูง

การฝันเปียกหรือ Nocturnal emission เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในระหว่างการหลับหลง อาจเกิดขึ้นเพราะมีความคิดเรื่องเซ็กส์หรือจากการขาดกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานาน ทำให้ระดับเทสโทสเทอโรนสูงขึ้นในขณะที่พักผ่อน

เมื่อถึงจุดสุดยอดของฝัน อาจทำให้มีน้ำไหลออกมาจากอวัยวะเพศ และเมื่อตื่นขึ้นอาจสังเกตได้ว่าบริเวณอวัยวะเสื้อผ้าหรือที่นอนมีความชื้นหรือเปียก อาจมีเหนอะหนะหรือคราบแข็งสีขาวเปอะเปื้อนที่พบได้

งานวิจัยยืนยันว่า ฝ่ายหญิงมีฝันเปียกจริง โดยการวัดการไหลของเลือดที่มาเลี้ยงช่องคลอดในช่วงเวลาการหลับ พบว่ามีเลือดมาเลี้ยงช่องคลอดมากเท่ากับการมีเซ็กซ์หรือการช่วยตนเองของหญิงในยามตื่นอย่างเดียว

ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

ขออธิบายเรื่องการนอนหลับก่อน

วงจรของการนอนหลับแบ่งเป็น 2 ระยะคือ

  1. การนอนหลับระยะที่ไม่มีการกลอกตาเร็ว หรือระยะหลับเงียบ เกิดร้อยละ 75-80 ของเวลาการนอนหลับ เป็นระยะที่สำคัญเนื่องจากการทำงานของร่างกายจะลดลงมีการซ่อมแชมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ และมีการหลั่งฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต
  2. การนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็ว พบร้อยละ 20-25 ของเวลาการนอนหลับ ความฝันจะเกิดในช่วงนี้ ระยะเวลาการนอนหลับระยะนี้จะนานขึ้นเมื่อใกล้แจ้ง

ทำให้ตื่นมาจดจำเหตุการณ์เรื่องราวของความฝันชัดเจน ร่างกายมีการเพิ่มเมตาบอลิสม์เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มการสูบฉีดโลหิต จึงพบการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจนสามารถหลั่งได้ และพบเลือดจำนวนมากที่มาเลี้ยงช่องคลอดจนทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ โดยทั้งสองระยะต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งวงจร หนึ่งวงจรใช้เวลา 90-120 นาทีคืนหนึ่งๆ จึงเกิดทั้งสองระยะไป 5-6 วงจร

อุบัติการณ์ฝันเปียกของผู้หญิง

การวิจัยในปี ค.ศ.1985 บนผู้หญิงจำนวน 245 คนพบว่าผู้หญิงมีฝันเปียกอย่างน้อย 1 ครั้ง สูงถึงร้อยละ 37 โดยมีผู้หญิงร้อยละ 30 รายงานว่าเกิดขึ้นภายในปีที่ผ่านมา ผู้หญิงที่มีฝันเปียกมักมีทัศนคติที่ดีต่อฝันเปียก มีความรู้สึกอิสระในเรื่องเซ็กส์ และรู้สึกมีความสุขเมื่อตื่นมาจากฝันเปียก แม้ว่าผู้บ่งชี้ก็อาจวิจารณ์ว่าจำนวนผู้หญิงที่ฝันเปียกสูงไปอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้หญิงที่กำลังศึกษาอยู่ เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้หญิงมีฝันเปียกหรือไม่

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าฝันเปียกในผู้หญิงเป็นเรื่องที่พบเจอได้ไม่น้อย โดยไม่ว่าจะเป็นจำนวนครั้งหรือความถี่ แม้จะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึกของผู้หญิงนั้นๆ แต่ก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันได้ว่าผู้หญิงมีฝันเปียกหรือไม่

ฝันเปียกเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบเซ็กซ์

เชื่อว่าฝันเปียกเกิดขึ้นเองโดยไม่สามารถสร้างได้ แม้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2012 ที่ระบุว่าการนอนคว่ำอาจส่งเสริมให้เกิดฝันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์หรือการมีความสุขทางเพศ แต่ความจริงคือ ฝันเปียกไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กซ์เท่านั้น ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระแสความคิดหรือสิ่งต่างๆ ที่เราประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และฝันเปียกมักเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้

ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

ประโยชน์ของฝันเปียก

ฝันเปียกไม่ว่าในผู้หญิงหรือในผู้ชาย ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพใดๆ มีประโยชน์ ทำให้ผ่อนคลายเรื่องเซ็กซ์ ในคนที่ไม่เคยมีเซ็กซ์ ไม่มีคู่ หรือไม่ถึงจุดสุดยอดในชีวิตจริงก็อาจเกิดความหฤหรรษ์กับเซ็กซ์ในความฝันได้

ประโยชน์ของฝันเปียกมีหลายประการ ซึ่งได้แก่

  1. ลดความกังวล : การมีฝันเปียกอาจช่วยลดความกังวลและความเครียด โดยเฉพาะในผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์หรือประสบการณ์ทางเพศ
  2. ส่งเสริมสุขภาพจิต : การปลดปล่อยความรู้สึกสมดุลและความสุขจากฝันเปียกอาจช่วยเสริมสุขภาพจิตและความเป็นเอกภาพ
  3. ช่วยรักษาสุขภาพทางเพศ : การมีฝันเปียกสามารถช่วยในการรักษาสุขภาพทางเพศ เช่น การช่วยลดความดันเลือดในช่องคลอดและเพิ่มความสมดุลของฮอร์โมน
  4. ส่งเสริมการประสานงานของระบบประสาท : ฝันเปียกอาจช่วยในการส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อความรู้สึกของการประสานงานและความผ่อนคลาย
  5. สร้างความฝัน : บางคนอาจพบว่าฝันเปียกเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความฝันและเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิต