ฝันเปียกของผู้หญิงเป็นอย่างไร มีจริงด้วยหรือ?

ฝันเปียก

การฝันเปียกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเจริญเติบโตของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ โดยร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนเพศเทสโทสเทอโรน ซึ่งฮอร์โมนนี้จะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ในรูปแบบของการผลิตสเปิร์มหรือน้ำอสุจินั่นเอง

คนทุกเพศล้วนมีอารมณ์ทางเพศและเกิดฝันเปียกได้ทั้งนั้น เพียงแต่พบในผู้ชายได้มากกว่า

อาการฝันเปียก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศวัย
ในวัยแรกรุ่น หนุ่มสาว สามารถพบอาการฝันเปียกได้บ่อยกว่าในวัยผู้ใหญ่กลางคน แต่จริง ๆ ฝันเปียกสามารถเกิดขึ้นกับคนแทบทุกวัยได้ เมื่อมีอารมณ์ทางเพศสูง

การ ฝันเปียก (Nocturnal emission หรือ Wet dream) เป็นความฝันที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ อาจเกิดขึ้นเพราะมีความคิดเรื่องของเพศ เช่น การมีเซ็กส์ หรือการขาดกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานาน ทำให้ระดับเทสโทสเทอโรน (Testosterone) สูงขึ้นในขณะพักผ่อน

จึงทำให้ไปถึงจุดสุดยอดจนมีน้ำไหลออกมาจากอวัยวะเพศ เมื่อตื่นมาอาจสังเกตได้ว่าบริเวณอวัยวะ เสื้อผ้า หรือที่นอนเปียก อับชื้น เหนอะหนะ หรือพบคราบแข็งสีขาวเปอะเปื้อน

ความรู้เกี่ยวกับฝันเปียก

ฝันเปียกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติคนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดเฉพาะในวัยรุ่นชายแต่ความเป็นจริงคือ สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย แม้จะเกิดในวัยรุ่นชายมากกว่า
ขณะที่ฝันเปียกในชายเป็นที่รับรู้มี หลักฐานเนื่องจากตื่นมาพบการหลั่งทำให้ชั้นในหรือที่นอนเปียก แต่สำหรับฝันเปียกที่เกิดในหญิงไม่มีหลักฐานชัดเจน

ตื่นขึ้นมาผู้หญิงอาจจะรู้สึกอวัยวะเพศบวม ตึงๆ มีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า ฝ่ายหญิงมีฝันเปียกจริง

งานวิจัยยืนยันโดยใช้การวัดเลือดที่มาเลี้ยงช่องคลอดในช่วงนอนหลับ การกลอกตาเร็วซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความฝัน พบว่ามีเลือดมาเลี้ยงช่องคลอดจำนวนมากเท่ากับการมีเซ็กซ์หรือช่วยตนเองของหญิงจนถึงจุดสุดยอดในยามตื่นทีเดียว

ขออธิบายเรื่องการนอนหลับก่อน

วงจรของการนอนหลับแบ่งเป็น 2 ระยะคือ

  1. การนอนหลับระยะที่ไม่มีการกลอกตาเร็ว หรือระยะหลับเงียบ เกิดร้อยละ 75-80 ของเวลาการนอนหลับ เป็นระยะที่สำคัญเนื่องจากการทำงานของร่างกายจะลดลงมีการซ่อมแชมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ และมีการหลั่งฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต
  1. การนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็ว พบร้อยละ 20-25 ของเวลาการนอนหลับ ความฝันจะเกิดในช่วงนี้ ระยะเวลาการนอนหลับระยะนี้จะนานขึ้นเมื่อใกล้แจ้ง

ทำให้ตื่นมาจดจำเหตุการณ์เรื่องราวของความฝันชัดเจน ร่างกายมีการเพิ่มเมตาบอลิสม์เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เพิ่มการสูบฉีดโลหิต จึงพบการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจนสามารถหลั่งได้ และพบเลือดจำนวนมากที่มาเลี้ยงช่องคลอดจนทำให้ถึงจุดสุดยอดได้

โดยทั้งสองระยะต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งวงจร หนึ่งวงจรใช้เวลา 90-120 นาทีคืนหนึ่งๆ จึงเกิดทั้งสองระยะไป 5-6 วงจร

อุบัติการณ์หญิงฝันเปียก

งานวิจัยในปี ค.ศ. 1985 ในผู้หญิงจำนวน 245 คน พบผู้หญิงเคยมีฝันเปียก อย่างน้อย 1 ครั้ง สูงถึงร้อยละ 37 ผู้หญิงร้อยละ 30 รายงานว่าเกิดขึ้นภายใน 1 ปีที่ผ่านมา

โดยหญิงที่ฝันเปียกมักมีทัศนคติที่ดีกับฝันเปียก มีความรู้เกี่ยวกับฝันเปียก เป็นคนฟรีเซ็กซ์ ตื่นมามีความสุขจากฝันเปียก แม้จะมีผู้วิจารณ์ว่าอุบัติการณ์หญิงฝันเปียกสูงไปซึ่งอาจเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงที่ศึกษา เพราะฝันเปียกในผู้หญิงไม่สามารถยืนยันได้

จากประจักษ์พยานใด ๆ นอกจากอารมณ์และความรู้สึกของหญิงนั้น แต่ก็แสดงให้เห็นว่าฝันเปียกในผู้หญิงเป็นเรื่องที่พบเจอได้ไม่น้อย

การเกิดฝันเปียก

เชื่อว่าฝันเปียกเกิดขึ้นเองโดยไม่สามารถสร้างได้ แม้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2012ว่าท่านอนคว่ำอาจส่งเสริมให้ฝันถึงเรื่องเซ็กซ์ หนุ่มที่ถูกใจ หรือถูกของกดทับอย่างรุนแรงแต่ฝันเปียกไม่จำเป็นต้องฝันถึงเรื่องเซ็กซ์ก็สามารถเกิดได้

ประโยชน์ของฝันเปียก

ฝันเปียกไม่ว่าในผู้หญิงหรือในผู้ชาย ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพใดๆ มีประโยชน์ ทำให้ผ่อนคลายเรื่องเซ็กซ์ ในคนที่ไม่เคยมีเซ็กซ์ ไม่มีคู่ หรือไม่ถึงจุดสุดยอดในชีวิตจริงก็อาจเกิดความหฤหรรษ์กับเซ็กซ์ในความฝันได้

 

error: Content is protected !!