ทำไม? จึงต้องถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเองเท่านั้น!

ถึงจุดสุดยอด

การมีอวัยวะเพศและการสัมผัสทางเพศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของมนุษย์ แต่สำหรับบางคน การดวลดึงหรือการมีอวัยวะเพศอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ดังนั้นมีคนหลายคนที่พยายามหาวิธีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการค้นพบความสุขทางเพศของตนเอง บทความนี้จะสำรวจถึงเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมบางคนถึงต้องมีประสบการณ์เซ็กซ์ถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเองและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนี้ ถ้าคุณกำลังสงสัยหรือสนใจในเรื่องนี้ ติดตามได้ในบทความนี้เลย!

ผู้หญิงอาจถึงจุดสุดยอดด้วยการกระตุ้นคลิตอริส ช่องคลอด ทวารหนัก ส่วนผู้ชายอาจถึงจุดสุดยอดด้วยการกระตุ้นบริเวณหัวองคชาต

จุดสุดยอดคืออะไร?

ความสุดยอด (climax) เป็นช่วงสำคัญในการทางเพศที่เกิดขึ้นขณะที่มีการสัมผัสทางเพศหรือกิจกรรมทางเพศ ในช่วงนี้ มีการรวมกันของความตึงเครียดและความพึงพอใจที่สูงสุดที่จะทำให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุข เช่น ออกฤทธิ์สารออกซิต็อกซิน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสุขและความพึงพอใจที่สูงสุดในขณะนั้น ความสุดยอดมักจะเป็นการปล่อยพลังงานที่มากพอที่จะเกิดความสัมพันธ์ทางเพศและความพึงพอใจที่สูงสุดในขณะนั้น การสุขสบายและความผ่อนคลายหลังจากความสุดยอดนี้สามารถเป็นเวลาอันสมบูรณ์ของความพึงพอใจและความพิการ ในบางกรณี ความสุดยอดอาจเกิดขึ้นในขณะที่มีกิจกรรมทางเพศหรือในขณะที่ฝันหรือความสมบูรณ์ในการหลับด้วยตนเอง การสุขสบายที่มากที่สุดมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและมักจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการสัมผัสทางเพศที่มากขึ้น แต่มันยังขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์การทางเพศแต่ละครั้ง การสุขสบายที่มากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและมีผลต่อการสัมผัสทางเพศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

https://youtu.be/IJXp8GNYfd4?si=eCfqMPmEo5MTZvV2
ถึงจุดสุดยอด

ความผิดปกติทางเพศในเรื่องไม่ถึงจุดสุดยอด (anorgasmia)

ของฝ่ายหญิงนั้นมีคำจำกัดความว่า ไม่ถึงบางอ้อ แม้ผ่านการกระตุ้นทางเพศที่เพียงพอแล้ว จนทำให้เกิดปัญหาต่อตนเองและคู่ครอง

แบ่งเป็นสองชนิดค่ะ

 1. แบบปฐมภูมิ คือไม่เคยถึงจุดสุดยอดมาก่อนเลย แบบนี้แก้ได้ยาก
 2. แบบทุติยภูมิ คือเคยถึงจุดสุดยอด ต่อมาไม่ถึง ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่ไม่ถึงบางอ้อโดยการร่วมเพศแต่ถึงโดยการช่วยตนเอง แบบนี้แก้ได้ง่ายกว่าข้อมูลจากงานวิจัย

ในผู้หญิงอายุ 40-80 ปี จำนวน 29 ประเทศ พบอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 20-40 พบสูงในหญิงชาวเอเชีย โดยพบถึงร้อยละ 41.2 ในหญิงชาวไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในขณะหญิงชาวญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน พบร้อยละ 32.3 หญิงชาวสหรัฐอเมริกา พบแค่ร้อยละ 4.7

ทำไม? จึงต้องถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเองเท่านั้น!

ปัจจัยเสี่ยงต่อการไม่ถึงจุดสุดยอด

 1. การศึกษาน้อย
 2. มีรายได้น้อย ฐานะยากจน
 3. มีปัญหาสุขภาพจิต เครียด วิตกกังวล
 4. มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับคู่ครอง
 5. มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการมีเซ็กซ์
 6. มีความคิดลบกับการมีเซ็กซ์
 7. ไม่มีความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง
 8. รังเกียจคู่ครอง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือคู่ครองนอกใจ
 9. คู่ครองโลมเล้าไม่เป็น
 10. เป็นคนไม่มีความต้องการทางเพศ กระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ยาก
 11. มีโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคปอด
 12. โรคไขข้อ ภูมิแพ้ ภูมิต้านทานบกพร่อง โรคมะเร็ง ฯลฯ
 13. รับประทานยาโรคเรื้อรัง ยาโรคจิตโรคประสาท
 14. ช่องคลอดแห้งเพราะขาดฮอร์โมน หรือใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคุมกำเนิด
ทำไม? จึงต้องถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเองเท่านั้น!

ข้อเท็จจริงของการถึงจุดสุดยอด

ผู้หญิงแต่ละคนมีความต้องการในการกระตุ้นทางเพศไม่เหมือนกัน ทั้งความรุนแรง ระยะเวลาที่ต้องการ จุดเร้าที่ไวต่อการสัมผัส เช่น เต้านม ซอกคอ ริมฝีปาก แผ่นหลัง รักแร้ ขาอ่อน สะโพก ปุ่มกระสัน ฯลฯ แต่ที่เหมือนกัน คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถึงจุดสุดยอดต้องอาศัยการกระตุ้นปุ่มกระสันในระดับที่พอเหมาะสำหรับหญิงนั้น เธอจึงจะถึงบางอ้อ (Clitoral orgasm)

ในผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศใหญ่พอเหมาะสมกับช่องคลอด การสอดใส่สามารถเบียดช่องคลอดด้านบน เป็นการกระตุ้นปุมกระสันทางอ้อมจนเพียงพอที่จะถึงจุดสุดยอด ปัญหามีอยู่ว่า ในผู้หญิงบางคน ลักษณะกายวิภาคของปุ่มกระสันยื่นออกมามากหรือฝ่ายชายมีอาวุธขนาดเล็ก ทำให้การสอดใส่ไม่สามารถกระตุ้นทางอ้อม จึงไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้ เป็นเหตุผลว่าทำไมการสอดใส่ไม่ทำให้ถึงบางอ้อ ต่างกับ การช่วยตนเองโดยการคลึงปุ่มกระสันโดยตรง

การแก้ไข

 1. ในกรณีที่ไม่เป็นปัญหาทั้งกับตนเองและคู่ครอง เพราะฝ่ายหญิงสามารถทำให้ตนเองถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเอง ไม่ต้องแก้ไข
 2. หากฝ่ายชายโลมเล้าไม่ถึงจุดไม่ถึงใจ อาจสื่อสารให้เขาเรียนรู้จากการจับมือสอนจากหนังสือ จากวิดีโอ จากคลิปต่างๆ
 3. ลองเปลี่ยนท่วงท่าที่ทำให้อวัยวะเพศชายสัมผัสปุ่มกระสันมากขึ้น เช่น ท่ามิชชันนารีใช้หมอนหนุนกันฝ่ายหญิงให้สูงขึ้น ท่นารีขี่ม้าฝ่ายหญิงอยู่ด้านบน ท่าด็อกกี้หญิงคลานสี่ขา ชายสอดใส่ด้านหลัง ให้ฝ่ายชายหรือตนเองคลึงกระตุ้นปุ่มกระสันด้วยขณะสอดใส่
 4. ฝ่ายหญิงควรขมิบขณะมีเซ็กซ์สอดใส่ ทำให้เกิดการกระตุ้นปุ่มกระสันในทางอ้อม
 5. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้น

การถึงจุดสุดยอดขณะออกกำลังกายมีด้วยหรือ

มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้ผู้หญิงและผู้ชายถึงจุดสุดยอด หรือมีความพึงพอใจทางเพศเกิดขึ้น เช่น อาบน้ำ ขี่ม้า ขี่จักรยาน จ๊อกกิ้ง การให้นมลูก ฯลฯ และอีกกิจกรรมที่เป็นที่ทราบกันดี คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อท้องกลางตัวของร่างกาย ที่เรียกว่า CORE ABDOMINAL MUSCLE เช่น การยกน้ำหนัก ชิทอัพ สควอต (SQUAT) แอโรบิก
ปั่นจักรยานอยู่กับที่ ปืนไต่หน้าผา กระโดดเชือก โยคะ

การถึงจุดสุดยอดโดยการออกกำลังกายนี้เรียกกันว่า คอร์กัสซึ่ม (COREGASM)สาเหตุที่แท้จริงไม่มีใครทราบ สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก (SYMPATHETIC  NERVOUS SYSTEM) จากการออกกำลังกายแบบคาร์ติโอที่ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบแรง ทำให้เส้นเลือดขยาย

การเกร็งหน้าท้องหรือการออกกำลังกายบางท่า กระตุ้นช่องคลอด คลิตอริส จุดจีของผู้หญิง หรือ ต่อมลูกหมากในเพศชาย ในเพศชายอาจจะไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศแต่มีการหลั่งออกมาเหมือนการถูกนวดต่อมลูกหมาก

คอร์กัสซึมนี้ไม่มีอันตราย เป็นการออกกำลังกายทางเพศ (SEX EXERCISE) ชนิดหนึ่งเกิดประมาณร้อยละ 10 ของคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เกิดได้ทั้งในเพศหญิงและชาย แม้คนอายุมากก็เกิดได้ แต่มักเกิดในวัยรุ่น หรือคนอายุน้อย เฉลี่ยอายุ 22 ปี

ถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเองดีอย่างไร?

การถึงจุดสุดยอดโดยการช่วยตนเอง (masturbating) มีขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมและมีประสิทธิภาพทางเพศได้ดีขึ้น นี่คือขั้นตอนสำหรับการสู่จุดสุดยอดโดยการช่วยตัวเอง

 1. สร้างสถานที่ที่สบาย : เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถสนุกกับการตั้งตัวเองโดยไม่มีความรู้สึกวุ่นวายหรือรบกวน
 2. สร้างบรรยากาศ : ใช้แสงนุ่ม ๆ หรือเล่นดนตรีที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่โรแมนติก และช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและผ่อนคลาย
 3. ใช้การกระตุ้นตนเอง : ใช้มือหรืออุปกรณ์เพศช่วยกระตุ้นพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและเพิ่มความต้องการทางเพศ
 4. การแต่งกาย : แต่งตัวให้สบายและเป็นสไตล์ที่ทำให้คุณรู้สึกเซ็กซี่ แต่อย่าลืมว่าสบายและปลอดภัยสำคัญกว่าการแต่งกาย
 5. การสังเกต : สังเกตสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีและสนุก และใช้เวลาเพื่อสังเกตและสำรวจส่วนของร่างกายที่ทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลิน
 6. การใช้ความจินตนาการ : ให้ความจินตนาการไปที่สถานการณ์หรือฉากที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและให้ความจินตนาการส่วนตัวของคุณทำงาน
 7. ระมัดระวัง : ใช้การระมัดระวังและการควบคุมความสุขสบายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเพลิดเพลินและสนุกได้อย่างปลอดภัย
 8. สนุกได้ : ขณะที่คุณตั้งตัวเอง อย่าลืมที่จะสนุกและรับรู้ความสุขของคุณ ทำให้การสัมผัสเพศเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขสำหรับคุณ

ข้อแนะนำวิธีทำให้เกิดคอร์กัสซึ่ม มีดังนี้

 1. ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจนหัวใจเต้นแรง หายใจหอบเหนื่อย เหงื่อออกและรู้สึกร้อนไปทั้งตัว
 2. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยการยกน้ำหนัก ชิทอัพ สควอต ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก โยคะ หรือเต้นแอโรบิก จนรู้สึกร้อนผ่าวๆ ที่ท้องน้อยและอวัยวะเพศ
 3. เกร็งหน้าท้อง ขมิบช่องคลอดหรือขมิบทวารหนัก จะเกิดคอร์กัสชื่มหรือความรู้สึกพึงพอใจทางเพศขึ้น
 4. เมื่อเกิดคอร์กัสชื่ม ให้ผ่อนคลาย ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องตกใจหรือบอกใคร เพราะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง