ไวอากร้าคืออะไร: ความจริงที่คุณต้องรู้เพื่อตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

ไวอากร้าคืออะไร

ไวอากร้า (Viagra) เป็นชื่อทางการค้าของยาซิเลนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาปัญหาการหยุดการทำงานของอวัยวะเพศผู้ (การมีปัญหาในการทำหน้าที่ของอวัยวะเพศผู้หรืออาการอื่นที่คล้ายกัน) โดยที่เหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ชายมีอาการต้องการใช้งาน

การทำงานของไวอากร้าคือการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศผู้ โดยทำให้เสริมความแข็งแรงของอวัยวะเพศผู้ในขณะที่ผู้ใช้ยาไวอากร้าได้รับการกระตุ้นทางเพศภาพ การกระตุ้นทางเพศภาพจะทำให้มีการปลดปล่อยสารเคมีที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศผู้อีกด้วย ซึ่งไวอากร้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการนี้

นอกจากนี้ ไวอากร้ายังมีการใช้ในการรักษาอาการความดันเลือดสูงที่มีผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดหลอดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับปอด (pulmonary arterial hypertension) โดยมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปจากการใช้ในรักษาปัญหาทางเพศซึ่งอาจมีการแนะนำให้ใช้สารเคมีในยาเหล่านี้ในปริมาณที่ต่างกัน

ประโยชน์และข้อดีของการใช้ไวอากร้า

การใช้ไวอากร้า (Sildenafil) มีประโยชน์และข้อดีหลายอย่างที่สำคัญดังนี้:

 1. เพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ: ไวอากร้าช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศผู้ชาย ทำให้เสริมความแข็งแรงของอวัยวะเพศผู้ชาย ในขณะที่ผู้ใช้ยาได้รับการกระตุ้นทางเพศภาพ นั่นเป็นที่นิยมในการรักษาอาการอนามัยที่เกี่ยวกับฟังก์ชันเพศของผู้ชายที่มีปัญหาในการรับและรักษาสมรรถภาพทางเพศ
 2. รักษาโรคความดันเลือดสูงทางปอด: ไวอากร้ามักจะถูกใช้ในการรักษาโรคความดันเลือดสูงทางปอด (pulmonary arterial hypertension) โดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับปอด ซึ่งช่วยลดภาระที่ต้องการใช้กล้ามเนื้อหัวใจและป้องกันภาวะที่เกี่ยวกับการล้มละลายของหัวใจ
 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกกำลังกาย: มีหลายงานวิจัยเสนอว่าการใช้ไวอากร้าอาจมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกาย ทำให้ผู้ใช้รับประสบการณ์การออกกำลังกายที่ดีขึ้น
 4. ปรับปรุงสุขภาพการหลั่ง: การใช้ยาอาจช่วยลดอาการของโรคเกี่ยวกับการหลั่ง (urinary symptoms) โดยเฉพาะกับผู้ชายที่มีภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะที่เกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศหรือภาวะต่อมลูกหมากที่โตมากเกินไป
 5. ความปลอดภัยและความพึงพอใจ: ไวอากร้ามีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน และมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการฟังก์ชันทางเพศ ซึ่งทำให้มีความพึงพอใจในการใช้ยานี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรับประทานไวอากร้า ต้องใช้ในขอบเขตของคำแนะนำและการสั่งการจากแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากยานี้อาจมีผลข้างเคียงและไม่เหมาะสมกับบางกลุ่มผู้ป่วย

ก่อนที่จะพิจารณาใช้ไวอากร้า (Sildenafil) ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

 1. ประวัติการรักษาและโรคประจำตัว: ควรบอกแพทย์เกี่ยวกับประวัติการรักษาที่ผ่านมา รวมถึงโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, หรือโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือด เนื่องจากไวอากร้าอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางกรณี
 2. ยาที่ใช้ปัจจุบัน: ควรบอกแพทย์เกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่ไม่ใช่ยากลุ่มไวอากร้า เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ยาเหล่านี้อาจมีปฏิกิริยากับไวอากร้า
 3. การแพ้สาร: แจ้งแพทย์เกี่ยวกับการแพ้สารหรือความไม่ทนต่อยาต่าง ๆ อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ไวอากร้า
 4. ประสบการณ์ในการใช้ยา: ควรบอกแพทย์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไวอากร้าหรือยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเพศ
 5. สุขภาพทั่วไป: ควรพิจารณาสภาพร่างกายทั่วไป เช่น อายุ, สภาพทรวงอก, สุขภาพจิต และสภาพที่ฟื้นฟูหรือมีปัญหาทางร่างกายอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้ยา
 6. การออกกำลังกายและกิจกรรมทางเพศ: ควรพิจารณาว่าคุณมีกิจกรรมทางเพศหรือการออกกำลังกายใด ๆ ที่สามารถเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้แพทย์ต้องปรับเปลี่ยนการให้ยาไวอากร้าให้เหมาะสม

การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจในการรับประทานไวอากร้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับคุณ

แหล่งซื้อไวอากร้าที่น่าเชื่อถือ 

สอบถามปรึกษาเพิ่มเติม คลิ๊ก