วิธีแก้หลั่งเร็ว เพื่มความสุขในการ ร่วมรักให้ยาวนานขึ้น

แก้หลั่งเร็ว

วิธีแก้หลั่งเร็ว ภาวะหลั่งเร็ว หรือ P.E. (Premature Ejaculation) เป็นมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการร่วมรักให้ยาวนานขึ้น และเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายที่ผู้ชายทุกคนสามารถประสบได้

เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายหลั่งน้ำอสุจิเร็วมากกว่าที่เขาหรือคู่ของเขาต้องการในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (ไม่เกิน1 นาที)

มีลักษณะเด่นคือ

ไม่สามารถชะลอ หรือควบคุมการหลั่งอสุจิได้ ก่อน ระหว่างหลังการสอดใส่ หรือ บางครั้งไม่สามารถทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

สารบัญ

ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็วจำนวนมาก ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ แล้วหวังว่าอาการดังกล่าวจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือภาวะนี้รักษาได้ วิธีแก้หลั่งเร็ว ก็มีวิธีช่วยได้นะคะ

นอกจากอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัว ยังรวมถึงภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์  และมีปัญหาการหลั่งน้ำอสุจิเร็วหรือช้าเกินไป หากพบว่าเป็นนานกว่า 2-3 สัปดาห์

เกิดความกังวลหรือไม่แน่ใจ ควรพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา โดยแพทย์จะทำการซักประวัติเบื้องต้น  จากนั้นจึงตรวจร่างกายเพิ่มเติม  ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อัลตราซาวด์ และตรวจการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

หลั่งเร็วไม่เกี่ยวกับช่วงอายุ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ชายในช่วงอายุ 50 ปีที่มีอาการหลั่งเร็ว มีจำนวนมาก พอๆ กันกับผู้ชายวัยรุ่นและในวัย 20 ปีต้นๆ

อาการหลั่งเร็วได้ก้าวข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมเช่นกัน กล่าวคือ ในผู้ชายที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก็ประสบปัญหานี้ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

 

หลั่งเร็วคืออะไร

ภาวะหลั่งเร็ว เป็นมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการร่วมรักให้ยาวนานขึ้น และเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายที่ผู้ชายทุกคนสามารถประสบได้ โดยมีลักษณะสำคัญหลักๆ 3 ประการดังต่อไปนี้

• ช่วงเวลาตั้งแต่สอดใส่ไปจนถึงเกิดการหลั่งสั้น (หรือมีการหลั่งก่อนการสอดใส่)
• ความรู้สึกที่ว่า ไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้
• ไม่มีความสุข หรือรู้สึกกังวลเนื่องจากอาการหลั่งเร็ว

ปัญหาเหล่านีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในเพศสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ชายและคู่รักลดลง

ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็ว มีกลไกการหลั่งเหมือนกันกับผู้ชายที่ไม่มีภาวะหลั่งเร็ว หากแต่การหลั่งนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่ามากและควบคุมไม่ค่อยได้

ภาวะหลั่งเร็ว มี 2 รูปแบบ คือ

  • แบบแรกมีภาวะหลั่งเร็วตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
  • แบบสองภาวะหลั่งเร็วเกิดขึ้นภายหลังจากเคยหลั่งแบบปกติมาแล้ว

หลั่งเร็วเป็นภาวะที่พบได้มากที่สุดในปัญหาทางเพศของผู้ชาย ในทางการแพทย์ได้นิยามภาวะหลั่งเร็วว่ามี

องค์ประกอบ 3 ประการคือ

1.เวลาในการหลั่งหลังสอดใส่เร็วกว่า 15 วินาที ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าผู้ชายปกติจะมีค่าเฉลี่ยของการหลั่ง 2-10 นาที

2.การหลั่งไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้ ข้อนี้ใช้แยกภาวะปกติของผู้ชายบางคนที่บังคับให้มีการหลั่งเร็วได้ ในบางสภาวะการณ์

3.ผู้ชายและ /หรือคู่นอนเกิดปัญหาจากภาวะนี้ เนื่องจากบางคู่ที่ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดเร็วก็จะไม่เกิดปัญหาจากภาวะนี้ของฝ่ายชาย

สาเหตุ

  • เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจมาจากปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด วิตกกังวลหรือซึมเศร้า
  • ปัญหาความสัมพันธ์ มีประสบการณ์ทางเพศเร็วหรือก่อนวัย รวมถึงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องการ
  • นอกเหนือนี้อีกสาเหตุคือปัญหาทางร่างกาย เช่นฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายมีปริมาณผิดปกติ
  • การอักเสบของทางเดินปัสสาวะหรือบริเวณต่อมลูกหมาก ความผิดปกติทางพันธุกรรม การใช้ยาหรือสารเสพติด
  • การเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น

 

ภาวะหลั่งเร็วสามารถรักษาได้นะคะ

หลั่งเร็วสามารถรักษาได้ ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ดีที่สุด แต่ก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ หลายคนสามารถรักษาได้สำเร็จโดยการใช้ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการรักษาโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน

ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็วจำนวนมาก ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ แล้วหวังว่าอาการดังกล่าวจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือภาวะนี้รักษาได้ เพียงไปปรึกษาแพทย์เท่านั้น

ภาวะหลั่งเร็วเกิดจากอะไร
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทราบแล้วว่าอาการหลั่งเร็วเป็นปัญหาทางชีววิทยาที่สามารถรักษาได้ และปัญหานี้ยังเกิดกับผู้ชายในวงที่กว้างกว่าเดิมที่เคยเชื่อกันมาอีกด้วย

ใครมีโอกาสหลั่งเร็วได้บ้าง
หลั่งเร็วไม่เกี่ยวกับช่วงอายุ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ชายในช่วงอายุ 50 ปีที่มีอาการหลั่งเร็ว มีจำนวนมาก พอๆ กันกับผู้ชายวัยรุ่นและในวัย 20 ปีต้นๆ อาการหลั่งเร็วได้ก้าวข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมเช่นกัน กล่าวคือ ในผู้ชายที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก็ประสบปัญหานี้ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

การหลั่งแบบปกติควรนานเท่าไร
ช่วงเวลาการหลั่งมีความแตกต่างกันไป ทั้งในผู้ชายแต่ละคน และในชายคนเดียวกันกับคู่รักต่างคนหรือต่างสถานการณ์ ก็มีช่วงเวลาการหลั่งที่ต่างกันได้ ผู้ชายบางคนปรารถนาที่จะร่วมรักให้ยาวนานขึ้น แม้เขาไม่มีภาวะหลั่งเร็วเลย

การหลั่งแบบปกติแตกต่างจากภาวะหลั่งเร็วหรือไม่
ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็ว มีกลไกการหลั่งเหมือนกันกับผู้ชายที่ไม่มีภาวะหลั่งเร็ว หากแต่การหลั่งนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่ามากและควบคุมไม่ค่อยได้

การหลั่งแบบปกติ
เป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ (reflex action) ซึ่งถูกควบคุมโดยสมองและระบบประสาท มีการเปรียบเทียบอาการของภาวะหลั่งเร็วกับการจาม การจามเป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งควบคุมได้ยาก ภาวะการหลั่งเร็วก็เช่นเดียวกัน ที่ผู้ชายรู้ว่ากำลังจะหลั่งแต่ไม่สามารถหยุดมันได้

เช่นเดียวกับการจาม การหลั่งเป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ซึ่งถูกควบคุมโดยสมองและระบบประสาท ทันทีที่มันถูกกระตุ้น ก็ไม่สามารถหยุดได้

วิธีแก้หลั่งเร็ว

ผลกระทบจากภาวะหลั่งเร็ว

อาการหลั่งเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ของเพศชาย ทั้งยังส่งผลเสียไปถึงคู่รักของเขาอีกด้วย

อาการหลั่งเร็วส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

อาการหลั่งเร็วส่งผลกระทบต่อผู้ชายทั้งทางอารมณ์และทางกาย อาจทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง วิตกกังวล รู้สึกอาย และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ อาการหลั่งเร็วยังส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการร่วมรักกับคู่ครองของเขาด้วย

จากผลสำรวจล่าสุดในกลุ่มเพศชายกว่า 12,000 คน พบว่าผู้ที่ประสบปัญหาการหลั่งเร็วมีชีวิตรักที่แย่กว่าคนปกติ ผู้ชายที่มีปัญหาการหลั่งเร็วมักบอกว่าพวกเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องกิจกรรมบนเตียง หรือไม่ค่อยถึงจุดสุดยอด รวมถึงมีปัญหาในการคงสภาวะแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ผู้ชายที่มีอาการหลั่งเร็วจะมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากกว่าคนปกติ จนบางครั้งถึงกับหลีกเลี่ยงที่จะมีความสัมพันธ์หรือความรักไปอย่างสิ้นเชิง

รวมถึงคู่สมรสซึ่งมีความพึงพอใจในการร่วมรักบนภาวะหลั่งเร็ว ทั้งคู่อาจรู้สึกว่ามีบางสิ่งขาดหายไปในความสัมพันธ์ของพวกเขาและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมบนเตียงได้

ผลกระทบของการหลั่งเร็วในผู้ชาย

ผู้ชายที่มีภาวะหลั่งเร็วรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ บางครั้งถึงกับหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งหมด แม้แต่คู่สมรสก็อาจรู้สึกว่ามีบางสิ่งขาดหายไปและส่งผลกระทบต่อความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน

ผลกระทบของการหลั่งเร็วในผู้หญิง

หญิงที่คู่รักมีภาวะหลั่งเร็วแทบจะไม่มีความพึงพอใจในการร่วมรักและกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ผู้หญิงหลายคนรู้สึกโกรธและขุ่นเคือง เนื่องจากภาวะหลั่งเร็วดูคล้ายกับฝ่ายชายเห็นแก่ตัวในการร่วมรัก

อาการหลั่งเร็วส่งผลกระทบต่อคู่ของคุณ

ผู้หญิงที่มีคู่รักที่ประสบภาวะอาการหลั่งเร็วนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่เริ่มการมีเพศสัมพันธ์ก่อน เนื่องจากความกังวลว่าเธออาจทำกิจกรรมได้ไม่ดีพอ

เพราะการที่คู่รักของเธอไม่สามารถควบคุมการหลั่งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้ ทำให้ฝ่ายหญิงอาจรู้สึกว่าเธอและเขาทำกิจกรรมนั้นแบบผิดๆ ผู้หญิงจำนวนมากยังบอกว่าพวกเธอรู้สึกโกรธและขุ่นเคือง เนื่องจากอาการหลั่งเร็วทำให้ดูเหมือนว่าฝ่ายชายมีความเห็นแก่ตัวในขณะมีเพศสัมพันธ์

ช่วยเหลือคู่รักของคุณที่ประสบปัญหาการหลั่งเร็ว
30% หากคู่รักของคุณมีปัญหาในการควบคุมการหลั่ง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการสอดใส่ สิ่งสำคัญที่สุดคือการคอยอยู่เคียงข้างและช่วยให้กำลังใจเพื่อให้เขาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้

ของผู้ชายไทยยอมรับว่าประสบปัญหาการหลั่งเร็วในบางครั้ง และมักเป็นเรื่องที่พูดถึงน้อย และเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวสำหรับคุณผู้ชาย

การพูดคุยกับคู่รักของคุณเกี่ยวกับอาการหลั่งเร็วอาจเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจ แต่หากคุณช่วยให้กำลังใจเและคอยอยู่เคียงข้างเพื่อให้เขาผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ จะทำให้คุณทั้งสองสามารถกลับมาร่วมรักกันได้อย่างพึงพอใจเหมือนเคย