ศาสตร์แห่ง การเล้าโลม (Foreplay) จากภายนอกสู่ภายใน

การเล้าโลม

การเล้าโลม (foreplay) เป็นกระบวนการหนึ่งในกิจกรรมทางเพศที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและความตื่นเต้นระหว่างคู่รักก่อนการมีเพศสัมพันธ์แบบแทรกซึม (penetrative sex) การเล้าโลมมีความสำคัญมากเนื่องจากช่วยให้ร่างกายของทั้งสองฝ่ายพร้อมสำหรับกิจกรรมทางเพศ ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การเล้าโลมคืออะไร?

คือกิจกรรมหรือกระบวนการที่คู่รักทำเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศก่อนการมีเพศสัมพันธ์ การเล้าโลมเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ และช่วยเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างคู่รัก

การเล้าโลมอาจรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การสัมผัสและการนวด: การใช้มือสัมผัสหรือนวดเบา ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น คอ, ไหล่, หลัง, และต้นขา ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเพิ่มความรู้สึกสบาย
 2. การจูบ: การจูบที่ริมฝีปาก, คอ, หู, และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นและกระตุ้นอารมณ์
 3. การใช้ลิ้นและปาก: การใช้ลิ้นและปากในการเลีย, ดูด, และกัดเบา ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 4. การใช้เสียง: การกระซิบคำหวานหรือคำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 5. การใช้อุปกรณ์เสริม: การใช้ของเล่นทางเพศหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น น้ำมันนวด หรือไข่สั่น เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน

ประโยชน์ของการเล้าโลม

 • การเพิ่มความชุ่มชื้น: การเล้าโลมช่วยให้ร่างกายผลิตสารหล่อลื่นตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น
 • การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ: การเล้าโลมช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและเพิ่มความต้องการ
 • การเชื่อมความสัมพันธ์: การเล้าโลมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความใกล้ชิดและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก
 • การลดความตึงเครียด: การเล้าโลมช่วยลดความเครียดและทำให้คู่รักรู้สึกผ่อนคลาย

การเล้าโลมไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบที่ตายตัว และคู่รักสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความชอบและความสะดวกของแต่ละคน การสื่อสารและการเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในการเล้าโลมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด.

ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครชอบเล้าโลมมากกว่ากัน

ความชอบในการเล้าโลมเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเพศใดชอบมากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม มีการวิจัยและแนวคิดทั่วไปที่สามารถนำเสนอเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

 1. ความต้องการทางกายภาพและอารมณ์:

  • ผู้หญิง: ผู้หญิงมักจะให้ความสำคัญกับการเล้าโลมมากกว่าเนื่องจากการเล้าโลมช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับคู่รัก การเล้าโลมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์
  • ผู้ชาย: แม้ผู้ชายจะสามารถตื่นตัวทางเพศได้เร็วกว่า แต่การเล้าโลมยังคงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสุขและการเชื่อมความสัมพันธ์
 2. ความสำคัญทางอารมณ์:

  • สำหรับผู้หญิง: การเล้าโลมช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและความผูกพัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • สำหรับผู้ชาย: การเล้าโลมยังช่วยสร้างความพึงพอใจทางอารมณ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างคู่รัก
 3. ความพึงพอใจทางเพศ:

  • ผู้หญิงมักต้องการการเล้าโลมที่ยาวนานกว่าเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดและความพึงพอใจทางเพศที่สูงขึ้น
  • ผู้ชายสามารถได้รับความพึงพอใจทางเพศได้โดยไม่ต้องมีการเล้าโลมยาวนาน แต่การเล้าโลมยังคงช่วยเพิ่มความสุขและทำให้ประสบการณ์ทางเพศเป็นที่น่าจดจำมากขึ้น

สรุป: ความชอบในการเล้าโลมเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและคู่รัก ควรมีการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างคู่รักเพื่อให้การเล้าโลมเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงมักให้ความสำคัญกับการเล้าโลมมากกว่า แต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็สามารถได้รับประโยชน์จากการเล้าโลมในแง่ของการเพิ่มความสุขและความผูกพันในความสัมพันธ์.

การเล้าโลม
งานวิจัยพบว่า

ผู้หญิงต้องการการโลมเล้านานประมาณ 19 นาที ฝ่ายชายทำได้ประมาณ 11 นาที ต้องการการมีเซ็กซ์นาน 14 นาที ฝ่ายชายทำได้แค่ 7 นาที งานวิจัยในผู้หญิงชาวอียิปต์ จำนวน 200 คน เพื่อหาความสำคัญของการโลมเล้าพบว่าร้อยละ 33 ไม่มีความสุขจากการมีเซ็กซ์ แม้สามีร้อยละ 72 สนใจในการโลมเล้าแต่ที่โลมเล้าทุกครั้งเมื่อมีเซ็กซ์มีเพียงร้อยละ 50 โดยฝ่ายหญิงร้อยละ 51 โลมเล้าฝ่ายชายด้วยวิธีที่ฝ่ายชายใช้โลมเล้ามากที่สุดร้อยละ 64 คือกระตุ้นปุ่มกระสันของ ฝ่ายหญิง ขณะที่ฝ่ายหญิงชอบให้โลมเล้าโดยสัมผัสกอดรัด (Caressing) ร้อยละ 33 จูบ (Kissing) ร้อยละ 25 เลียอมอวัยวะเพศ (Oral) ร้อยละ 37

สรุปว่า การโลมเล้ามีความสำคัญต่อวงจรการตอบสนองทางเพศ ทำให้เกิดความต้องการ เกิดการปลุกเร้า ทำให้ถึงจุดสุดยอดง่ายขึ้น ผ่อนคลายได้มากขึ้น มีความสุขจากการมีเซ็กซ์สูงขึ้น

การโลมเล้าโดยทั่วไปไม่มีอันตรายหากไม่ทำแบบชาดิสม์ รุนแรง ในคนที่ไม่มีรสนิยมแบบนี้ การมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญของ การโลมเล้า จะส่งผลทำให้ไม่มีความสุข ในการมีเซ็กซ์ ไม่อยากมีเซ็กซ์ ลดความผูกพันของสามีภรรยา ตามด้วยโรคเครียด ซึมเศร้า กลัวการมีเซ็กซ์ เจ็บปวดในขณะ มีเซ็กซ์สำหรับฝ่ายชาย งานวิจัยยืนยันว่าชายต้องการการโลมเล้าไม่ต่างจากฝ่ายหญิงโดยเฉพาะชายสูงวัย โดยทั่วไปทั้งสอง เพศใช้วิโลมเล้าไม่ต่างกัน แต่ฝ่ายหญิง มีความสุขในขณะโลมเล้าและหลังมีเซ็กซ์ มากกว่าฝ่ายชาย ซึ่งมีความสุขขณะมีเช็กซ์มากกว่าช่วงอื่นใด