ไวอากร้าองค์การเภสัช ยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียน อย.ไทย

ไวอากร้า (VIAGRA) ยาปลุกเซ็กส์

ไวอากร้าองค์การเภสัช ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร บรรจุ 4 เม็ด มี ขนาด 50 mg และ 100 mg

ไวอากร้าองค์การเภสัช  ผลิต รับรอง และจัดจำหน่ายโดย องค์การเภสัชไทย(GPO) ช่วยรักษาอาการองคชาติไม่แข็งตัว สมรรถภาพทางเพศชายเสื่อม

สารบัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ไวอากร้าองค์การเภสัช

ซิเดกรา  ยาเม็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เคลือบฟิล์มสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “GPO” อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร “SF50”
Sidegra Sildenafil 50mg ซิลเดนาฟิล ซิเตรต 1 เม็ด ประกอบด้วย ซิลเดนาฟิล50 มิลลิกรัม

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction; ED)

ชิลเดนาฟิลไม่ได้ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายโดยตรง แต่ส่งผลต่อการตอบสนองของอวัยวะเพศชายต่อการกระตุ้นทางเพศในสภาวะปกติกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของการไหลเวียนเลือด

ที่ขึ้นกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในส่วนของ Corpus caverosum ที่อวัยวะเพศชายในระหว่างที่มีการกระตุ้นทางเพศนั้นจะมีการปลดปล่อย nitric oxide (NO) ออกจากปลายประสาทของ Corpus cavernosum

กระตุ้นเอนไซม์ guarylate cyclase และมีผลเพิ่มระดับของ cyclic guanosine monophosphate (CGMP) ใน corpus cavernosum

ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบและมีผลทําให้เลือดไหลเวียนไปที่ corpus cavernosum ที่อวัยวะเพศมากขึ้นส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายตามลำดับชิลเดนาฟิลเพิ่มผลของ NO โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ phosphodiesterase type 5 (PDES) ซึ่ง POES เป็นเอนไซม์ที่มีผลทำลาย CGMP ที่สร้างใน corpus cavernosum

ดังนั้นเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศและมีการปลดปล่อย NO ออกจาก corpus cavernosum ซิลเดนาฟิลซึ่งยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PDES ดังกล่าวจึงส่งผลเพิ่มระดับ CGMP ใน corpus cavernosum

ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการคลายตัวและมีการไหลเวียนของเลือดไปยัง corpus cavernosum มากขึ้นจึงเพิ่มปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศมากขึ้นอย่างไรก็ตามชิลเดนาฟิลในขนาดที่แนะนำให้ใช้ในการรักษาจะไม่เกิดผลดังกล่าวหากปราศจากการได้รับการกระตุ้นทางเพศอย่างเหมาะสม

รายละเอียด

1 กล่องบรรจุ 4 เม็ด
Lot No. A640115
Mfd. 23 / 01 / 21
EPX : 23 / 01 / 24

ข้อมูล ไวอากร้าองคการ

Sidegra ประกอบไปด้วยสาร “ Sildenafil ” มีทั้งขนาด ซิเดกร้า 50 MG และ ซิเดกร้า 100 MG

ไวอากร้าองคการ ชื่อSidegra ซิเดกร้า

ยา Sidegra 100 MG. เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ไม่มีโรคประจำตัว
ยา Sidegra 50 MG. เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน เป็นต้น

เมื่อเรารับประทานทาน “ ยาซิเดกร้า ” เข้าไป สาร “ Sildenafil ” จะเข้าไปขยายผนังหลอดเลือดใหญ่ บริเวณองคชาตให้ขยายตัวขึ้น และช่วยให้คงตัวอยู่ได้นาน

สรรพคุณ ไวอากร้าองค์การเภสัช

 • ช่วยให้ อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดี แก้อาการ แข็งไม่สุด นกเขาไม่ขัน
 • ช่วยรักษา อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • แก้อาการหลั่งเร็ว แตกไว ได้อย่างดี

วิธีใช้ยา ไวอากร้าองค์การเภสัช อย่างถูกต้อง

 • เลือกขนาดยาให้เหมาะสม100 มิลลิกรัม เหมาะสำหรับ “ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 60 ปี” 50 มิลลิกรัม เหมาะสำหรับ “ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน เป็นต้น”
 • รับประทานยาก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 45นาที – 1 ชั่วโมง เพื่อการออกฤทธิ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามอาจจะรับประทานยาได้ในช่วงตั้งแต่ 30 นาที – 4 ชั่วโมงก่อนการทำกิจ
 • แนะนำให้รับประทานยาตอนท้องว่าง ยาจะถูกดูดซึมได้ดีที่สุด และได้ผลดี ยาจะออกฤทธิ์ประมาณ 4 ชั่วโมง
 • ไม่ควรรับประทานพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะไปลดประสิทธิภาพการทำงานของยา ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

ขนาดยาสูงสุด

ไม่ควรรับประทานยาเกิน 100 mg ต่อวัน
การปรับลดขนาดยา: อาจปรับเพิ่มขนาดยาได้จนสูงสุดคือ 100 mg หรือปรับลดขนาดยาได้ถึง 25 mg ขึ้นกับประสิทธิภาพและความสามารถในการทนต่อยาของแต่ละคน
ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ควรเริ่มจากขนาดยาต่ำก่อนคือ 25 mg

ขนาดยาที่แนะนำ

 • ผู้ใหญ่ : ขนาดยาโดยทั่วไป รับประทานซิลเดนาฟิลขนาด 50 มิลลิกรัมในเวลาที่ต้องการโดยรับประทานก่อนมีกิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อาจรับประทานยาได้ในช่วงตั้งแต่ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง
 • ขนาดยาสูงสุด : ขนาดซิลเดนาฟิลสูงสุดวันละ 100 มิลลิกรัม หรือปรับลดขนาดยาได้ถึง 25 มิลลิกรัม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและความสามารถในการทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรใช้ซิเดนาฟิลอย่างระมัดระวัง ควรพิจารณาเริ่มต้นขนาดยาที่ 25 มิลลิกรัม

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 เซลเซียส หรือ หรือควรเก็บเอาไว้ในที่ร่ม หรือไม่ให้โดนแดด

ผลข้างเคียงของไวอากร้าองค์การเภสัช

อาการข้างเคียงที่อาจพบได้บ่อยคือ ปวดศีรษะ หน้าแดง ร้อนวูบวาบ คลื่นไส้ ตาพรามัวหรือมองเห็นแสงสีฟ้าสีเขียว หรือ อวัยวะเพศแข็งตัวนานเกินไป

หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงนอกเหนือจากนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที อาการข้างเคียงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน

บางคนไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุและกิจวัตรของผู้ใช้

หากผลข้างเคียงนานกว่าที่ควรจะเป็นให้ลดขนาดยาลง เช่น ปกติทาน 1 เม็ด ให้ลดขนาดเหลือลง ครึ่งเม็ด*

ข้อควรระวัง/คำเตือน

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดัน หรือ หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน
 • ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี และสตรี ไม่ควรรับประทาน
 • ไม่ควรรับประทานเกิน 100 mg ต่อวัน และ ไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวัน
 • ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง
 • ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ ไม่ต้องปรับขนาดยา
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรตทุกรูปแบบ เช่น nitroglycerin, isosorbide dinitrate เป็นต้น เนื่องจากจะเสริมฤทธิ์กัน ทำให้ความ
 • ดันเลือดลดต่ำลงมากจนอาจช็อคและเสียชีวิตได้
 • ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและสตรี ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต
 • ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ
 • หากมีอาการผิดปกติเช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวดกระดูก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงือออกมาก เหนื่อย เป็นลม ให้รีบพบแพทย์ทันที
 • ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ข้อห้ามใช้

 • ห้ามใช้ซิลเดนาฟิลในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใดๆในตำรับยานี้
 • ห้ามใช้ซิลเดนาฟิลร่วมกับยากลุ่มไนเตรททุกรูปแบบ (เช่น nitroglycerin, isosorbide dinitrate เป็นต้น) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประจำหรือใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม